next

NEXT

prev

PREV

孫遜,〈鯨邦聖景之圖〉,2013,水墨、紙糊、棉漿、不鏽鋼螺絲、六塊三層瓦愣紙板,224 × 147.5 公分 × 6(件)。作品提供:新加坡泰勒版畫學院。
孫遜,〈鯨邦實習共和國〉,2014,單頻道錄像作品,2分 30 秒。作品提供:新加坡泰勒版畫學院。
孫遜,〈我們不再是政治玩具〉(左)、〈鯨邦是人間樂土〉(右),2013,網版版畫、絲絹、流蘇,122 × 89 公分。作品提供:新加坡泰勒版畫學院。
 

孫遜 SUN Xun

〈聖景之圖〉

吾本有一志,圖建魔術師黨是也。與其遍地齷齪,不如吾獨立一黨。少傾存念之間,魔術師黨已然奔走國事三十余載,精誠無間,百折而不回,現實之威力所不能屈,窮途之困苦所不能撓。黨志所向,一往無前,愈挫愈勇,再接再厲,用能鼓動風潮、造成時勢,卒賴世人心之傾向,仁人志士之襄贊,乃得還原本初,更近人心之本源。

斯值阿麗不拿颱風襲撓華夏,無人倖免,吾亦被捲入七七四十九層淩宵之巔,醒來之後發覺已至氣候炎熱之瑰麗土地,植被茂密,葉寬而枝繁,一塵不染也。此地人民心善而行端,大部與吾同文同種,偶有馬來人與印度人,亦能見高鼻碧眼並各色毛髮之白色人種。

遙想世界之迥異,回望現實世界之不盡如人意,遂萌生建國之念,曰鯨邦實習共和國。鯨邦實習共和國乃一新興的獨立精神之共和國家,鯨邦臨時共和國的建立並非通過暴力的革命,亦非民族獨立之手段,更不是宗教緣由所使然,此乃緣於一個很偶然的契機所建。它建立的理由是無比輕鬆和沒有負擔的。鯨邦臨時共和國不但無任何的政治信仰,更視一切政治主義為狗屎,人存世百年何為貴哉。

鯨邦實習共和國僅存一黨,為魔術師黨。此黨乃世間唯一合法說謊之政黨,魔術師之謊言名曰謊言,或似真理,世人不得而知也。而魔術師黨之執政理念猶如黑上之黑,白上之白,更無人可輕易察辨其顏色也。

鯨邦實習共和國與所有最初宣佈共和與民主之國家有共同的理想,比如朝鮮民主主義人民共和國,但與一些國家則不同。鯨邦實習共和國永遠不可能走向理想和真理的反面,因其生命猶如曇花一現,它的政治走向或曰沒有,或曰無比單純。鯨邦實習共和國的背景主體乃中國國家之現狀,亦會參照和融合世界其他各種綜合之情況。

此國家更像一面世界的鏡子,它既模擬現實,又對現實提出疑問。鯨邦實習共和國僅存世六周,之後便瞬間成為歷史的一個傳奇,成為人類歷史的一個部分。它與歷史上曾經出現過的國家一樣,如滿洲國或蘇維埃社會主義共和國,以及南斯拉夫。

鯨邦實習共和國建立的不僅僅是一個鏡像的世界,更是一個預謀的歷史,如果歷史是一個天大的謊言,鯨邦實習共和國則是用一種謊言去干涉另外一種謊言。鯨邦實習共和國又如一個建立在鯨魚背脊上的國家,在鯨魚躍出水面的瞬間建立,又在鯨魚潛入水中的瞬間消亡。

這是一個濃縮的歷史,古往今來任何國家莫不如此,任何政治理想莫不如此,任何不可告人或婉轉示人的政治秘密亦莫不如此:斯民沒於荒草,王侯將相沒於荒草,政治主義亦沒於荒草。

 

孫遜 SUN Xun

1980年生於遼寧,中國。
現工作居住於北京,中國。


相關經歷